Statistics

Journal Profile  :
ISSN No. :2543-8204
Journal Title :Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
Journal URL :https://nuife.org/index.php/pnap/index
Publisher Name :Prof. Wladyslaw Majkowski; Prof. Serhii Hushko
Country :Poland
Language :Polski, English, Ukrainian
Discipline :Multidiciplinary
Organization Name :"Educator" Wydawnictwo Akademii Polonijnej
Frequency :Bi-monthly
Start Year :2007
Journal Description :W europejskim doswiadczeniu kulturowym, opierajacym sie na spotkaniu róznych cywilizacji i kultur – konsoliduja sie fundamentalne ogólnoludzkie wartosci, takie jak: wolnosc, demokracja, odpowiedzialnosc, uczestnictwo, solidarnosc, wyobrazenia twórcze lezaca u podstaw rozwoju naukowego, niezbywalna wartosc sumienia, uznanie praw indywidualnych i zbiorowych, przedsiebiorczosc, innowacje oraz zmysl wyrozumialosci. Ich priorytetowosc pozwala na dostrzeganie roli srodowisk akademickich, których zadaniem jest wyrobienie, zwlaszcza u mlodego pokolenia, krytycznej i planowej swiadomosci. Swiadomosc ta opiera sie na przekonaniu, iz swiat to miejsce dialogu, miejsce ubogacania i rozwoju badan naukowych. W te problematyke wpisuje sie PNAP - Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, skupiajacy ludzi nauki z róznych kontynentów, gdzie artykuly naukowe podejmuja problematyke o charakterze historyczno-kulturowym, polityczno-prawnym, ekonomiczno-spolecznym, edukacyjno-zdrowotna. W PNAP wystepuje takze dzial recenzji i omówieni oraz sprawozdan. Zapraszam do wspólpracy przedstawicieli osrodków naukowych, których brak w Radzie Naukowej, praktyków, nauczycieli naukowo-dydaktycznych, doktorantów, studentów, których publikacje w PNAP, dzieki punktacji Czasopism Naukowych MNiSW oraz posiadaniu prefiksu DOI, beda czytane i stana sie przedmiotem dyskusji, debat i poznania innowacji naukowych poszukiwan. Dziekuje autorom, którzy podjeli i podejma wspólprace, zamieszczania swoich publikacji oraz szczególny rodzaj podziekowania kieruje do czlonków Rady Naukowej, którzy zyczliwie przyjeli zaproszenie do wspólpracy do wspóltworzenia PNAP.
Licence Type :CC BY
Issues published by the journal ::

WorldCat Database Search Engine

Projected by,

Dr. Ashok Yakkaldevi

Founder, Laxmi Book Publication